Aktualności

Strategia dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 2030 jest najważniejszym dokumentem określającym cele, kierunki i możliwości rozwojowe miasta. Opracowany dokument stanowi również szansę dla polityki lokalnej w związku z możliwościami pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na ...
więcej »
Od 21 lutego będzie można składać wnioski do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zwycięskich projektów zostanie przeznaczona kwota 7 mln 750 tys. złotych. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.
więcej »
Od 3 stycznia do 1 lutego trwają konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia.
więcej »
W ramach sondy mieszkańcy Radomia złożyli 95 ankiet, w większości pozytywnie oceniali oni proponowane założenia.
więcej »
W czwartek 2 grudnia 2021 r. od godz. 16.30 w Kamienicy Deskurów odbędą się warsztaty ewaluacyjne dotyczące procedur Budżetu Obywatelskiego 2022.
więcej »
pozostałe aktualności »
Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Głosowawnie Budżet Obywatelski 2022