Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Głosowawnie Budżet Obywatelski 2022
Trwają konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2022 - 2030”.
16 listopada 2021

Do 3 grudnia wszyscy mieszkańcy Radomia mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych których celem jest zebranie uwag do projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2022 - 2030”.

Celem głównym planu jest zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego według zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Formularze z uwagami do dokumenty można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając na adres: konsultacje@umradom.pl bądź w formie papierowej w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

Biuro Rady Miejskiej, ul. Rynek 1,

Biuro Obsługi Mieszkańca (pok. 19), ul. Kilińskiego 30,

Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej, ul. Struga 1.

 

Formularz - wesja doc.

 

Więcej informacji na stronie