Aktualności

Nie masz konta?
Jeśli masz już konto
Bądzmy w kontakcie
Projekty do Budżetu Obywatelskiego zgłoszone.
31 marca 2022

267 propozycji zgłosili radomianie do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Na realizację tych, które zostaną wybrane w głosowaniu zostanie przeznaczona kwota 7 mln 750 tys. zł.

- W tym roku wpłynęło mniej wniosków niż w ostatnich latach. To zapewne efekt zmian w regułach Budżetu Obywatelskiego, które wymusiła ustawa o samorządzie gminnym, i na które zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa. W tym roku nie będzie podziału na kategorie kwotowe i widać, że jest mniej tych małych, lokalnych projektów. Dominują natomiast projekty duże, o większej wartości. Dotyczą one m.in. rozbudowy infrastruktury sportowej oraz tworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji. Są też projekty kulturalne, proekologiczne, prozdrowotne i związane z opieką nad zwierzętami. Jestem przekonany, że każdy kto zechce wziąć udział w głosowaniu, znajdzie coś dla siebie - mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Zgłoszone projekty zostaną teraz zweryfikowane przez merytoryczne wydziały, biura, jednostki miejskie i spółki miejskie oraz przez Zespół Opiniujący. Ocenie będzie podlegała możliwość realizacji projektu w ciągu jednego roku budżetowego, spełnienie wymogów technicznych, prawnych oraz finansowych. Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać 30 proc. całkowitej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski, czyli 2 mln 325 tys. złotych.

Listę projektów, które trafią pod głosowanie poznamy do 24 maja, a samo głosowanie odbędzie się w dniach od 1 do 21 czerwca. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 24 lipca.